Atex-godkendt PDF Udskriv Email


Greens Teknisk isolering er atex-godkendt. Alle medarbejdere har været på brandkursus og har opnået atex-godkendelse.


Atex direktivet stiller krav til udstyr, dokumentation og arbejdsprocedurer i områder med risiko for eksplosioner.
Der er forskellige kategorier, alt efter om atmosfæren altid er i risiko for eksplosion eller om det er noget, der sjældent kan forekomme, eventuelt fordi der ind i mellem kan blive spildt lidt benzin på gulvet.


Når du arbejder med en atex-godkendt medarbejder, vil der altid blive lavet en risikoanalyse og en vurdering. Risikoanalysen skal identificere, om der er risiko forbundet med at udføre det konkrete stykke arbejde, på det specifikke sted. Herunder også et hensyn til omgivelserne.
 

  • Eksplosionsrisici 
  • Zoneklassificering 
  • Opfyldelse af kravene i direktivet 
  • Forhold omkring arbejdssteder og – udstyr 
  • Koordineringsforanstaltninger m.m.
     

Siden 2006 har det været lovpligtigt at implementere Atex-direktivet (ATmospheres EXplosibles) på alle virksomheder med medarbejdere, der arbejder i områder med eksplosionsfare.

 
 
 

Østjyske nyheder

 
 
 
pladekappe1.jpg
 

Logo for Greens teknisk isolering

 

Information

GREENS Teknisk isolering er klar til at servicere sine kunder i året rundt - også i ferieperioder.

 
 
 
topbanner.jpg